OFERTA

Moim priorytetem jest rzetelna, terminowa realizacja zleceń oraz zadowolenie klienta,

przy oferowaniu konkurencyjnych cen i obsługi na najwyższym poziomie.

 

Oferuję wyceny nieruchomości dla potrzeb:

– kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości,

– zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,

– postępowań podatkowych,

– postępowań skarbowych,

– postępowań administracyjnych,

– ubezpieczeniowych,

– wnoszenia aportów,

– sprawozdań finansowych,

– ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,

– odszkodowań,

– egzekucji,

– zniesienia współwłasności,

– innych.

 

Wyceniam nieruchomości na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

Sporządzam opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

– rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,

– efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,

– skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,

– inwentaryzacji budowlanej budynków i oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,

– bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,

– określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

– wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

– wyceny nieruchomości, jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Rodzaje wycenianych nieruchomości, części składowych gruntu i praw do nieruchomości:

– nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu),

– części składowe nieruchomości (budynki, budowle, drzewa, inne),

– ograniczone prawa rzeczowe (służebności, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

 

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:

– ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,

– obowiązujące standardy zawodowe,

– inne przepisy prawa.

 

Obszar świadczenia moich usług to miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski oraz województwo lubuskie. Jednak w przypadku większych zleceń świadczę usługi z partnerami

na terenie całego kraju.