Wycena

 

Słownik pojęć

Nieruchomość

Rodzaje nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Wycena nieruchomości

Szacowanie nieruchomości

Operat szacunkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Wartości nieruchomości

Oferta

 

Oferuję wyceny nieruchomości dla potrzeb:

– kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości,
– zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
– postępowań podatkowych,
– postępowań skarbowych,
– postępowań administracyjnych,
– ubezpieczeniowych,
– wnoszenia aportów,
– sprawozdań finansowych,
– ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
– odszkodowań,
– egzekucji,
– zniesienia współwłasności,
– innych.

Dokumenty

 

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Zakres dokumentów w przypadku innych nieruchomości lub części składowych gruntu ustalany jest indywidualnie

Oględziny nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy
Dariusz Grabarczyk

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Świadectwo nr 948/94, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i od roku 1994,  jako Rzeczoznawca Majątkowy świadczę usługi związane z wycenami nieruchomości dla osób prywatnych, klientów biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuję się również doradztwem w zakresie opłacalności inwestycji, analizami rynków nieruchomości, badaniem stanu prawnego nieruchomości oraz opracowaniami i ekspertyzami technicznymi związanymi z rynkiem nieruchomości. Jestem członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze.